เลือกภาษา   Thai English Chinese

ทัวร์ไต้หวัน

เยือนแดนไต้หวัน (ไทเป-ไทจง-อาบน้ำแร่เจียวซี)  4 วัน 3 คืน
เยือนแดนไต้หวัน (ไทเป-ไทจง-อาบน้ำแร่เจียวซี) 4 วัน 3 คืน
ประเทศ :  Taiwan    ระยะเวลา : 4 วัน    สายการบิน :  CI
ราคาเริ่มต้น :  0 บาท
อาบน้ำแร่เพื่อผ่อนคลาย เพลิดเพลินกับสปาเท้า ชมตึกไทเป 101 ตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมไฮไลท์ "หินเศียรราชินี" ที่วนอุทยานหินเย๋หลิ่ว ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้าง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ที่ทำด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจง ศูนย์รวมสินค้าขึ้นชื่อมากมาย พิเศษ ลิ้มลองอาหารเลิศรส เสี่ยวหลงเปา ติ่นไท่ฟง ที่ขึ้นชื่อ
กำหนดการเดินทาง :
ส.ค. 2017 11-14 ส.ค. 60-14
เที่ยวแดนไต้หวัน (ไทเป-ไทจง-เกาสง-อีด้าเวิล์ด)
เที่ยวแดนไต้หวัน (ไทเป-ไทจง-เกาสง-อีด้าเวิล์ด)
ประเทศ :  ไต้หวัน    ระยะเวลา : 4 วัน    สายการบิน :  CI
ราคาเริ่มต้น :  28,999 บาท
E-DA WORLD อาณาจักรแห่งสวนสนุกและความบันเทิง ชมตึกไทเป 101 ตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน ชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมความยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจงไถฉานซื่อ ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจง ศูนย์รวมสินค้าขึ้นชื่อมากมาย ชิมอาหารเลิศรส เสี่ยวหลงเปา ติ่นไท่ฟง
กำหนดการเดินทาง :
ต.ค. 2017 12-15
ไต้หวันเคาท์ดาวน์ (ไทเป-ไทจง-อาลีซัน) 4 วัน 3 คืน
ไต้หวันเคาท์ดาวน์ (ไทเป-ไทจง-อาลีซัน) 4 วัน 3 คืน
ประเทศ :  Taiwan    ระยะเวลา : 5 วัน    สายการบิน :  CI
ราคาเริ่มต้น :  41,999 บาท
ชมความสวยงามของการจุดพลุต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่ตึกไทเป101 นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นที่อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ชมความยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจง ศูนย์รวมสินค้าขึ้นชื่อมากมาย พาท่านปล่อยโคมลอยผิงซีตามความเชื่อของชาวไต้หวัน พิเศษ ลิ้มลองอาหารเริศรส เสี่ยวหลงเปา ติ่นไท่ฟง ที่ขึ้นชื่อ
กำหนดการเดินทาง :
ธ.ค. 2017 30 ธ.ค.-03 ม.ค.
เยือนแดนไต้หวัน (ไทจง-ไทเป-อาลีซัน)
เยือนแดนไต้หวัน (ไทจง-ไทเป-อาลีซัน)
ประเทศ :  Taiwan    ระยะเวลา : 5 วัน    สายการบิน :  BR
ราคาเริ่มต้น :  28,999 บาท
อุทยานอาลีซาน ชมเส้นทางธรรมชาติป่าสนพันปี ความงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ชมความยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจง ศูนย์รวมสินค้าขึ้นชื่อมากมาย ช้อปปิ้งซีเหมินติง แหล่งฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน พิเศษ ลิ้มลองอาหารเริศรส เสี่ยวหลงเปา ติ่นไท่ฟง ที่ขึ้นชื่อ
กำหนดการเดินทาง :
ก.ย. 2017 22-26
ธ.ค. 2017 7-11
แฮปปี้ไต้หวัน (4 วัน 3 คืน) โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์
แฮปปี้ไต้หวัน (4 วัน 3 คืน) โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์
ประเทศ :  ไต้หวัน    ระยะเวลา : 4 วัน    สายการบิน :  CI
ราคาเริ่มต้น :  0 บาท

ช้อปปิ้งย่านฝงเจี่ย ซื่อหลิน ดิวตี้ฟรี ซีเหมินติง ฯลฯ ชิมมอาหารเลิศรส

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึกไทเป 101 ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

ชมมหาสมบัติจักรพรรดิจีนที่พิพิธภัณฑ์ฯกู้กง อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ค

ไหว้พระ วัดหลงซานซื่อ จงไถฉานซื่อ วัดขงจื้อ-กวนอู

กำหนดการเดินทาง :
ม.ค. 2018 16-19
ไต้หวันโรแมนติก (4 วัน 3 คืน) โดยสายการบิน CHINA AIRLINE
ไต้หวันโรแมนติก (4 วัน 3 คืน) โดยสายการบิน CHINA AIRLINE
ประเทศ :  ไต้หวัน    ระยะเวลา : 4 วัน    สายการบิน :  CI
ราคาเริ่มต้น :  0 บาท
⊳ ชมสวนดอกไม้ฟาร์มไถอิ ฟาร์มชิงจิ้ง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ⊳ ช้อปปิ้งย่านซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตี้ฟรี ตลาดซีเหมินติง ฯลฯ นั่งรถความเร็วสูง ⊳ อาบน้ำแร่เมืองเจียวซี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึกไทเป 101 ⊳ ชมมหาสมบัติจักรพรรดิจีนที่พิพิธภัณฑ์ฯกู้กง อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ค ⊳ ชิมอาหารเลิศรสหลากหลายสไตล์
กำหนดการเดินทาง :
มี.ค. 2018 20-23
<<