เลือกภาษา   Thai English Chinese

ทัวร์จีน

Happy Shanghai เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน-หังโจว 5 วัน 4 คืน
Happy Shanghai เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน-หังโจว 5 วัน 4 คืน
ประเทศ :  จีน    ระยะเวลา : 6 วัน    สายการบิน :  FM
ราคาเริ่มต้น :  22,900 บาท
นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ ดินแดนต้นกำเนิด “ผู่โถวซาน” เซี่ยงไฮ้... หาดไว่ทัน อุโมงเลเซอร์ กายกรรม ERA หังโจว... ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนซีหูเทียนตี้ อาหารพิเศษ... BUFFET GOLDENJAGUAR
กำหนดการเดินทาง :
ก.ย. 2014 10-15
ทัวร์จีน.....เฉินตู - จิ่วจ่ายโกว บุกแดนมังกร 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน.....เฉินตู - จิ่วจ่ายโกว บุกแดนมังกร 5 วัน 4 คืน
ประเทศ :  จีน    ระยะเวลา : 5 วัน    สายการบิน :  TG
ราคาเริ่มต้น :  36,900 บาท
สู่ดินแดนมหัศจรรย์ แห่งธรรมชาติ เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน 2โชว์ พิเศษ!! โชว์เปลี่ยนหน้ากาก – โชว์ธิเบต
กำหนดการเดินทาง :
ก.ย. 2014 26-30
เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว(รถเหมาในอุทยาน)-หวงหลงเยี่ยมบ้านเกิดหมีแพนด้า...ท่องเที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย
เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว(รถเหมาในอุทยาน)-หวงหลงเยี่ยมบ้านเกิดหมีแพนด้า...ท่องเที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย
ประเทศ :  จีน    ระยะเวลา : 6 วัน    สายการบิน :  TG
ราคาเริ่มต้น :  37,900 บาท
เยี่ยมบ้านเกิดหมีแพนด้า...ท่องเที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย ชมความงามของอุทยาน 2 แห่ง จิ่วจ้ายโกว และ หวงหลง
กำหนดการเดินทาง :
ก.ย. 2014 30 ก.ย.-05 ต.ค.
ต.ค. 2014 7-12,10-15,28 ต.ค.-02 พ.ย.,29 ต.ค.-03 พ.ย.
ต.ค. 2014 26-31
Happy Shanghai  เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-หังโจว 5 วัน 3 คืน
Happy Shanghai เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-หังโจว 5 วัน 3 คืน
ประเทศ :  จีน    ระยะเวลา : 6 วัน    สายการบิน :  FM
ราคาเริ่มต้น :  18,900 บาท
ตื่นตากับ...ช็อคโกแลตแฮปปี้แลนด์ เซี่ยงไฮ้... หอไข่มุก หาดว่ายทัน กายกรรมERA ซูโจว...วัดฉงหยวน หังโจว...ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนซีหูเทียนตี้ ช้อปปิ้งจุใจ... ตลาดเถาเป่า พักโรงแรม 5 ดาว อาหารพิเศษ...BUFFET GOLDENJAGUAR
กำหนดการเดินทาง :
ก.ย. 2014 3-8
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน บินการบินไทย
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน บินการบินไทย
ประเทศ :  จีน    ระยะเวลา : 5 วัน    สายการบิน :  TG
ราคาเริ่มต้น :  22,900 บาท
คุนหมิงนครแห่งฤดูใบไม้ผลิ เมืองเก่าต้าหลี่ชมความสวยงามของเมืองโบราณที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ เจดีย์ 3 องค์สัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยกสัมผัสหิมะที่ปกคลุมบนภูเขาตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด เมืองเก่าลี่เจียงชมความงามเมืองมรดกโลกที่สวยงาม สระน้ำมังกรดำชมความงามสระน้ำที่ใสราวกับมรกต
กำหนดการเดินทาง :
ก.ย. 2014 24-28
<<

» กรุ๊ปทัวร์ต่างประเทศ

» ทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ


บริการ จัดทัวร์ รับจัดทัวร์

Jobs