เลือกภาษา   Thai English Chinese

ทัวร์นิวซีแลนด์

Romantic West Coast
Romantic West Coast
ประเทศ :  นิวซีแลนด์    ระยะเวลา : 8 วัน    สายการบิน :  EK
ราคาเริ่มต้น :  0 บาท
ไคร้สท์เชิร์ช–เทคาโป–เม้าท์คุ้ก–ควีนส์ทาวน์–มิลฟอร์ด ซาวด์ - วานากา–ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ– นั่งรถไฟสายทรานซ์ อัลไพล์ - ไคร้สท์เชิร์ช
กำหนดการเดินทาง :
<<